Uciążliwe zapachy w innych miejscach

Produkty Biothys Gelactiv® obejmują grupę specjalistycznych środków do usuwania nieprzyjemnych i uciążliwych zapachów w toaletach, domach, samochodach, prywatnych kontenerach na odpady, a także obuwiu.

Działanie produktów Biothys Gelactiv® polega na rozbiciu wiązań związków szkodliwych i uciążliwych, poprzez reakcję chemiczną rozpadu następuje ich neutralizacja

Produkty i technologie

Kontakt

tel +48 91 42 82 868 - 870

form-pat@formpat.com.pl