Utylizacja gazu ze składowisk

Utylizacja gazu ze składowisk przy pomocy instalacji  ES+S do termicznej utylizacji na bazie złoża fluidalnego.

Gazy powstające na składowiskach odpadów są szkodliwe dla środowiska naturalnego. Instalacja termicznej utylizacji daje możliwość pozbycia się metanu, który ma negatywny wpływ na klimat. Metan w stosunku do CO2 ma  21-krotnie większe oddziaływanie na efekt cieplarniany w okresie reakcji wynoszącym 100 lat.

1a.jpg

2a.jpg

Ilość gazu ze składowiska odpadów:                 ok. 40 m³ / h

Stężenie  metanu w gazie ze składowiska:      od  > 40%  do   10%

Czas funkcjonowania instalacji:                         ok. 8000 h/rok   -   15 – 20 lat

Zdalne sterowanie przez ESS

bez paliwa wspomagającego

Czas dostawy:                                                    ok. 8 miesięcy

 

Gaz ze składowisk – wykorzystanie energetyczne przy pomocy instalacji  ES+S do termicznej utylizacji na bazie złoża fluidalnego.

3a.jpg

4a.jpg

Ilość gazu ze  składowiska odpadów                 > 80 m³ / h

Stężenie  metanu w gazie ze składowiska:       od  > 60% do 20%

Czas funkcjonowania instalacji:                        ok. 8000 h/rok -  15 –20 lat

Zdalne sterowanie przez ESS

bez paliwa wspomagającego       Generator prądu:       ok. 25 kW

Czas dostawy:                                                  ok. 14 miesięcy

Produkty i technologie

Kontakt

tel +48 91 42 82 868 - 870

form-pat@formpat.com.pl