Akumulatory do fotowoltaiki

Magazynowanie energii słonecznej jest coraz bardziej atrakcyjne – dlaczego?

 

 1. Moduły fotowoltaiczne

  Moduły fotowoltaiczne dostarczają energię słoneczną bez ponoszenia kosztów – jednak tylko wtedy, gdy świeci słońce. W godzinach wieczornych i nocnych, kiedy ogólne zapotrzebowanie na prąd jest najwyższe występuje konieczność dodatkowego poboru od operatora sieci. W ciągu dnia większość energii jest wprowadzana do sieci, ponieważ nie może być zużyta samodzielnie.

   

 2. Moduły fotowoltaiczne z akumulatorem

  Akumulatory energii słonecznej umożliwiają gromadzenie prądu na użytek własny. Dzięki temu, użytkownicy instalacji fotowoltaicznych pozostają niezależni od rosnących cen prądu. Akumulatory mogą wyrównywać zarówno nadmiary (poprzez gromadzenie), jak również niedobory (poprzez rozładowywanie) energii elektrycznej z sieci.

   

 3. Korzyści z użytkowania modułów fotowoltaicznych z akumulatorem

 • większe zużycie prądu własnego
 • do 60% mniejsze zapotrzebowanie na prąd z sieci
 • Akumulatory pomagają zaoszczędzić więcej kosztów prądu
 • Akumulator umożliwia zużycie energii własnej na poziomie 60-80% zapotrzebowania
 • Niezależność od rosnących cen prądu

 

System magazynowania energii za pomocą akumulatorów mce-ECO

 

 

ZASTOSOWANIA:

Maksymalizacja zużycia własnej energii elektrycznej:

Zużycie w większości  własnej energii elektrycznej, minimalizując zarazem pobór z sieci poprzez zmagazynowaną energię słoneczną  w Akumulatorze mce-ECO.

 

Wyrównanie zapotrzebowania szczytowego

Mogą Państwo ustawić dzienne godziny  szczytowego zapotrzebowania i ustawić, kiedy  nadmiar  energii słonecznej będzie magazynowany w akumulatorach..

 

Awaryjne dostarczanie prądu

Połączyć wybrane urządzenia elektryczne  do systemu  akumulatora mce-ECO, aby zapewnić ciągłość funkcjonowania  tych urządzeń w razie przerw w dostawie prądu z sieci. 

Połączenie awaryjne będzie automatycznie gwarantowane.

Gwarantujemy (automatyczne przełącze )

Produkty i technologie

Kontakt

tel +48 91 42 82 868 - 870

form-pat@formpat.com.pl