Wyparki, oczyszczanie wód procesowych

DESTIMAT® LE KMU LOFT Cleanwater GmbH

Wyparka próżniowa z obiegiem naturalnym  i sprężarką parową

Efektywne oczyszczanie wody procesowej

Oczyszczanie wody procesowej jest prowadzone poprzez odparowanie roztworu wodnego pod ciśnieniem bliskim ciśnieniu próżni. Powstająca w ten sposób para wodna jest skraplana i wyprowadzana z instalacji jako czysty destylat, natomiast nielotne składniki są gromadzone w kondensacie.

Destimat LE pracuje na zasadzie naturalnego obiegu medium w instalacji (z jednoczesną wymianą ciepła i cyrkulacją medium w rurowym wymienniku ciepła). W celu uzyskania bardziej turbulentnego przepływu oraz zwiększenia czystości destylatu rozdzielenie faz woda/para następuje w separatorze odśrodkowym połączonym dodatkowo z wielostopniowymi filtrami. Dopływająca woda procesowa jest wstępnie podgrzewana w przeciwprądowym wymienniku ciepła, ogrzewanym gorącą parą wodną, a następnie kierowana do głównego, rurowego wymiennika ciepła.

Cechy szczególne instalacji:

 • niskie zużycie energii ze względu na odzysk ciepła
 • niezmienna wydajność dla szerokiego zakresu stężeń
 • brak dodatkowych pomp i ogrzewania
 • krótki czas potrzebny do nagrzewania ze względu na niewielką obecność osadu
 • kompaktowa budowa
 • znajduje zastosowanie nawet w przypadku bardzo zanieczyszczonej wody procesowej
 • automatyczny system czyszczenia instalacji
 • możliwość wykonania z różnych materiałów
 • nowoczesne sterowanie i łatwość obsługi interface’u
 • dostępna z technologią „Best Dest” poprawiającą czystość destylatu

Instalacja znajduje zastosowanie na przykład do oczyszczania:

 • emulsji, chłodziw

 • ścieków z procesów przemysłowego oczyszczania oraz myjek przemysłowych

 • ścieków zawierających środki rozdzielające

 • kąpieli aktywnych

Oferujemy Państwu:

 • długoletnią praktykę w oczyszczaniu wody procesowej

 • skuteczne rozwiązania dostosowane do Państwa wymogów

 • automatyzację procesu oczyszczania wody

 • możliwość przeprowadzenia prób laboratoryjnych

 • redukcję kosztów procesowych

 • serwis i wsparcie techniczne

Najnowocześniejsza obróbka wody ściekowej stosowana u znanych producentów samochodów

Przykład: Standardowy schemat przepływu oczyszczania wody procesowej w instalacjach odłuszczających i fosfatyzujących

Przykład: Standardowy schemat przepływu oczyszczania wody procesowej w instalacjach do obróbki wstępnej aluminium

Produkty i technologie

Kontakt

tel +48 91 42 82 868 - 870

form-pat@formpat.com.pl