Oczyszczanie wody z farb i lakierów, zbierak, flotatory

Form-Pat Sp. z o.o. produkuje urządzenia ZBIERAK do usuwania szlamu
z kabin lakierniczych

Wykonanie urządzenia ZBIERAK i przynależnych do niego elementów jako zwartej konstrukcji pozwala na ustawienie go w dowolnym miejscu bez potrzeby stwarzania dodatkowych zabezpieczeń.

Urządzenie ZBIERAK pracuje automatycznie z pneumatycznie napędzanym suwakiem i odpowiednim sterowaniem pneumatycznym.

Oczyszczanie zraszanych wodą kabin natryskowych wymaga znacznego nakładu środków finansowych i pracy. Aby uniknąć przerw w produkcji prace te wykonywane są w dni wolne od pracy, wówczas dodatkowe koszty są nie do uniknięcia. Ponadto w zależności od stopnia zanieczyszczenia wody różny może być koszt jej usunięcia. Wyżej wymienione wady mogą zostać zminimalizowane poprzez zastosowanie urządzeń ZBIERAK do usuwania szlamu lakierniczego.

Do prawidłowego funkcjonowania urządzeń  Zbierak niezbędne są środki koagulujące, które także są dostępne w ofercie naszej firmy. Środki te powodują flotację farby, dzięki czemu powstałe ze szlamu lakierniczego duże floki są bez problemu transportowane do urządzenia ZBIERAK, następnie wpadają do worka z koszem, oddzielona woda wraca z powrotem do kabiny. Wówczas, gdy worek jest pełny wkładamy go do prasy, w ten sposób zmniejszamy ilość szlamu lakierniczego, woda z prasy również jest zawracana do kabiny.

W zbiorniku wodnym wewnątrz kabiny zostaje wymuszony odpowiedni obieg wody, wówczas wymiana wody nie będzie konieczna, a czyszczenie kabin lakierniczych będzie się odbywało znacznie rzadziej. Oczyszczoną wodę zawracamy do zbiornika wodnego kabiny lakierniczej.

Urządzenia dodatkowe

Zalecamy Państwu dozowanie środków koagulujących za pomocą pomp dozujących. Umożliwia to optymalne dozowanie środka koagulującego. Podawanie ręczne jest niedokładne i przy lepkich lakierach zupełnie nieodpowiednie.

Elektryczne pompy membranowe:

  • do farb wodorozcieńczalnych,

  • do farb rozpuszczalnikowych,

  • do środka odpieniającego (w przypadku powstawania piany)

Istnieje możliwość podłączenia dwóch kabin lakierniczych do jednego urządzenia ZBIERAK.

Możliwość dołączenia prasy pneumatycznej do redukcji objętości szlamu lakierniczego.

 

1.jpg2.jpg

Świadectwo Ochronne nr 61187

Wszystkie informacje oraz wiedza techniczna dot. urządzenia Zbierak „Urządzenie do oczyszczania wody” są objęte ochroną prawną Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej – ŚWIADECTWO OCHRONNE, PRAWO OCHRONNE Nr 61187 NA WZÓR UŻYTKOWY pt. „Urządzenie do oczyszczania wody”. Wykorzystanie chronionego rozwiązania technicznego będącego własnością Form-Pat Sp. z o.o. poprzez wytworzenie urządzenia oraz nieuprawnione korzystanie z niego bez naszej wiedzy i zgody stanowi naruszenie prawa.

Produkty i technologie

Kontakt

tel +48 91 42 82 868 - 870

form-pat@formpat.com.pl