Koagulacja i flotacja

Koagulacja i flotacja

Specjalistyczne środki do koagulacji lakierów

Oczyszczanie wody obiegowej

Podczas prac lakierniczych powstaje szlam lakierniczy, który wypływając częściowo na powierzchnię wody, a częściowo osadzając się na dnie zbiornika wodnego kabiny lakierniczej, utrudnia pracę lakierni powodując problemy związane z kosztownym oczyszczeniem i wymianą wody.

Chcąc uzyskać optymalne oczyszczanie wody obiegowej w kabinie lakierniczej, farba znajdująca się w wodzie musi zostać wytrącona za pomocą środka koagulującego, który spowoduje jej wypłynięcie na powierzchnię wody.

Zalety wynikające ze stosowania środka koagulującego

 • woda zawsze czysta, przejrzysta, bezwonna, brak zaklejeń w instalacji,
 • brak przerw w pracy instalacji,
 • brak dodatkowych zanieczyszczeń,
 • brak zagrożeń dla personelu obsługującego,
 • brak konieczności ręcznego czyszczenia zbiornika magazynującego
 • maleją koszty utylizacji zanieczyszczonej wody
 • brak konieczności wymiany wody w kabinie – oszczędność czasu
 • odparowana woda uzupełniana jest automatycznie poprzez regulacyjną instalację pływakową

W naszej ofercie znajdziecie Państwo:

 • Produkty powodujące związanie i rozczepienie wodorozcieńczalnych lakierów i klejów.
 • Produkty do obróbki wody ściekowej.
 • Produkty wieloskładnikowe służące do związania, rozszczepienia, flokacji i odpieniania wodorozcieńczalnych farb i lakierów.
 • Produkty przeznaczone do koagulacji flokującej.
 • Produkty przeznaczone do flokującej koagulacji jedno i dwuskładnikowych lakierów wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych.
 • Środki flokujące o wysokiej skuteczności.
 • Środki odpieniający stosowane w lakiernictwie, nie zawierające silikonu i olei mineralnych.
 • Środki odkamieniające przeznaczone do systemów wodnych, dostępne również w formie pasty.
 • Środki chroniące przed korozją i stabilizujące utwardzenie w systemach prowadzących wodę.
 • Środki o szerokim zakresie zastosowania, np. do maszynowego czyszczenia pod ciśnieniem.
 • Koncentraty środka flokującego.
 • Bezrozpuszczalnikowe lakiery zdzieralne.
 • Biocydy do zwalczania mikroorganizmów w systemach wodonośnych.

Produkty i technologie

Kontakt

tel +48 91 42 82 868 - 870

form-pat@formpat.com.pl