Pielęgnacja chłodziw i emulsji chłodząco - smarujących, odolejanie wód

Pielęgnacja chłodziw i czyszczenie urządzeń ? ? ?

Mamy skutecznie rozwiązanie ! ! !

 

Odkurzacz przemysłowy - urządzenie z turbiną ssącą


Przy centrach obróbki mechanicznej (produkcji CNC) ważna jest stała jakość  i to w konkurencyjnych cenach. Przy niewielkim wysiłku pracowników z odpowiednim urządzeniem można podjechać do centra obróbczego i je wyczyścić. Gwarantuje to opłacalność produkcji, ochronę zdrowia pracowników i redukcję odpadów. Najefektywniej można to osiągnąć przy pomocy wysoce wydajnych urządzeń do kompletnego oczyszczania.

Specjalistyczne urządzenia, dla zastosowań przemysłowych, o dużej wydajności i wszechstronnych zastosowaniach posiadają następujące funkcje:

•    Zasysanie oleju /chłodziw
•    Odkurzacz wiórów aluminiowych i wiórów stalowych
•    Zasysanie mokrych szlamów
•    Filtracja zassanego chłodziwa
•    Gromadzenie zassanych wiórów i szlamów


Kilka minut z wykorzystaniem odkurzaczy pozwala na usunięcie płynów procesowych oraz zawartych w nich zanieczyszczeń z centrów obróbczych.

Wirówka do stałego czyszczenia cieczy chłodząco-smarujących

W obrabiarkach wytwarzających elementy precyzyjne wymagania dotyczące czystości chłodziwa są bardzo wysokie. Dlatego też niezmienna jakość produktów gwarantowana jest dzięki wymaganemu stałemu czyszczeniu cieczy chłodząco-smarujących.

Obrabiarki można bez większych kosztów dodatkowo wyposażyć w wirówkę firmy RumA gwarantując w ten sposób optymalne oczyszczanie chłodziw. Nie powstają przy tym żadne dodatkowe koszty wynikające z czyszczących preparatów chemicznych albo materiałów filtracyjnych.

Wirówka info

Odpowiednie narzędzia oszczędzają czas!

Produkty i technologie

Kontakt

tel +48 91 42 82 868 - 870

form-pat@formpat.com.pl