Redukcja odpadów kuchennych i resztek pokarmowych

Urządzenie SAS to innowacyjna i przyjazna środowisku technologia redukcji odpadów kuchennych i resztek pokarmowych nawet do 80%. Odpady kuchenne, które dzięki urządzeniu SAS zostają odwodnione, mogą być wykorzystane w instalacjach do produkcji biogazu oraz spalarniach, jako doskonały materiał do odzysku energii.

Nasi klienci dokonają aktywnego wkładu w ochronę klimatu poprzez zastosowanie urządzenia SAS do redukcji odpadów kuchennych i resztek pokarmowych. Dzięki tej technologii zostaną znacznie zredukowane odpady pokarmowe, a to będzie wpływało na zmniejszenie kosztów ponoszonych na utylizację odpadów.

Zasada działania urządzenia polega na odseparowaniu z odpadów kuchennych części płynnej od części stałej.

Część płynna zostaje przepuszczona przez separator tłuszczu, a następnie odprowadzona do kanalizacji.

Metoda obróbki odpadów kuchennych z zastosowaniem urządzenia SAS nie obciąża kanalizacji ściekowej ładunkiem zanieczyszczeń stałych, które odwodnione trafiają do kontenera na odpady.

Brak urządzenia SAS powoduje odprowadzanie do kanalizacji części płynnej wraz z odpadami stałymi, co bardzo zawyży ładunek zanieczyszczeń w ściekach.

Urządzenie SAS może być stosowane w różnej wielkości jednostkach gastronomicznych - od najmniejszych do największych

W kuchni z zamontowanym urządzeniem SAS można zrezygnować ze zlewozmywaka, ponieważ wszystkie odpady z talerzy, garnków itp. mogą być spłukiwane bezpośrednio do urządzenia SAS.

W sytuacji, gdy zlewozmywak jest w kuchni niezbędny można zintegrować go z urządzeniem SAS. Wówczas ścieki ze zlewozmywaka będą (bez konieczności zastosowania syfonu) wprowadzane do urządzenia SAS, gdzie ulegną oczyszczeniu i zostaną odprowadzone do kanalizacji.

Zagęszczone w urządzeniu SAS odpady kuchenne i resztki pokarmowe są wysokowartościowym odpadem i mogą być dalej wykorzystane:

 • w instalacjach termicznej utylizacji odpadów
 • w instalacjach produkujących biogaz
 • w instalacjach odzyskujących energię

Urządzenie SAS wykonane jest ze stali nierdzewnej.

Posiada dużą komorę napełniania, do której wlot można zabezpieczyć specjalną siatką zapobiegającą dostaniu się do urządzenia sztućców lub innych ciał obcych.

Jeżeli jest się pewnym, że w odpadach pokarmowych nie ma tych elementów, ochronę na sztućce można zdjąć.

Aby zredukować koszty użytkowania urządzenia SAS można je włączyć dopiero po całkowitym napełnieniu komory napełniania.

Urządzenie SAS jest wyposażone w automatyczny program myjący, dzięki któremu nie tracicie Państwo czasu na codzienne czyszczenie urządzenia.

Włączając program mycia urządzenie samoczynnie napełnia się wodą.

Zamontowana pompa dozująca dodaje środek myjący, który skutecznie myje i odtłuszcza urządzenie nadając mu przyjemny zapach.

Dysza wylotowa i sito zabezpieczające mogą być myte w zmywarce.

Zalety:

 • urządzenie SAS ma trwałą i mocną konstrukcję, dzięki czemu może pracować w różnych warunkach, jest odporne na trwałe zabrudzenie, zamoczenie, itp.
 • powstające u Państwa odpady pokarmowe mogą być zredukowane nawet o 80% (przy każdorazowym uruchomieniu instalacji)
 • małe zapotrzebowanie na miejsce
 • nie potrzeba dużego napięcia, jedynie 230 Volt
 • dostosowane do norm polskich i europejskich
 • przyjazne środowisku
 • oszczędne
 • ciche
 • łatwe w obsłudze
 • elastyczne w montażu
 • wykonane ze stali szlachetnej
 • automatyczne
 • może być uruchomione w każdej chwili
 • higieniczne
 • podwyższające komfort pracy

Korzyści:

 • znaczna redukcja kosztów utylizacji
 • krótki czas amortyzacji
 • niskie koszty budowy
 • małe koszty pomieszczenia
 • niskie koszty prądu, żadnych kosztów za chłodzenie odpadów
 • niskie koszty utrzymania
 • mało części zużywających się
 • możliwości montażu urządzenia warunkują lepsze planowanie zabudowy kuchennej

Doradzimy Państwu, jak można zagospodarować powstające odpady kuchenne z korzyścią dla Państwa i środowiska.

Urządzenie SAS może być zamontowane na kilka różnych sposobów w zależności od możliwości zabudowy u Państwa.

Urządzenie SAS występuje w wersji standardowej lub automatycznej jako:

 • urządzenie wolnostojące,
 • urządzenie z własną powierzchnią roboczą,
 • urządzenie zintegrowane z istniejącym u Państwa stołem roboczym

5.jpg6.jpg

7.jpg8.jpg

 

Technologia redukcji odpadów kuchennych - film

1.jpg2.jpg

3.jpg4.jpg

Produkty i technologie

Kontakt

tel +48 91 42 82 868 - 870

form-pat@formpat.com.pl