Paternoster, urządzenia do wysokiego magazynowania

Paternoster przemysłowy regał obrotowy

Proponujemy Panstu urządzenie przeznaczone do wysokiego magazynowania różnego rodzaju  materiałów. Urządzenie składa się z metalowej konstrukcji, na której umocowane są ruchonme półki (gondole). W poszczególnych gondolach można umieścić przerózne materiały, których magazynowanie może zajmować dużą powierzchnię poziomą. Dzięki urządzeniu Paternoster wykorzystujemy przestrzeń pionową w magazynach, halach sklepowych oraz innych obiektach.

Zalety przemysłowego regału obrotowego Paternoster:

 • urządzenie umożliwia usytuowanie materiałów bezpośrednio w miejscu pracy,
 • zapewnia pełne wykorzystanie wysokości pomieszczeń, przez co redukuje zajmowaną powierzchnię poziomą,
 • Paternoster może być zastosowany jako system bezpośredniego usytuowania wewnątrz produkcji do zasobnika buforowego części surowych, półfabrykatów oraz środków pomocniczych,
 • automatyzacja przez zastosowanie inteligentnego mikroprocesora sterującego, od prostego manualnego wyboru do sterowania wyborem składowiska przez numer identyfikacyjny,
 • pożądany materiał trafia do osoby obsługującej zawsze po uruchomieniu urządzenia
  i wprawieniu gondol w ruch

Wykonanie:

 • prędkość obrotowa do 12m/min
 • dopuszczalny całkowity załadunek do 9t
 • ładowność do 500 kg na powierzchnię nośn ą gondoli
 • wysokość konstrukcji od 2600 mm do 6500 mm

1.jpg

3.jpg4.jpg

2.jpg

Produkty i technologie

Kontakt

tel +48 91 42 82 868 - 870

form-pat@formpat.com.pl