zbiorniki, laguny

Automatyczna centrala zaopatrzeniowa (magazynowa) (1) stoi na brzegu zbiornika wodnego (2). Przez sztywny przewód (4) dodawane są w formie olejowej substancje rozpuszczone molekuły Biothys®, które dozowane są z dysz (3) w obciążoną nieprzyjemnym zapachem wodę. Pływaki (5) utrzymują dysze pionowo, żeby zapewnić optymalne oddawanie molekuł Biothys®.

Linie przerywane (6) przedstawiają możliwe zmiany poziomu wody. Sztywny przewód obciążony jest balastem, przez co utrzymuje się na dnie. Na drugim brzegu przymocowany jest liną (7). Szara strefa (9) przedstawia obciążoną nieprzyjemnym zapachem biomasę.

Produkty i technologie

Kontakt

tel +48 91 42 82 868 - 870

form-pat@formpat.com.pl