Uciążliwe zapachy w przemyśle

W ciągu ostatnich lat uciążliwość zapachów znacznie się zwiększyła. Wpływ na wzrost wrażliwości zapachowej ma intensywny rozwój przemysłu, dokuczają nam zapachy z produkcji, zapachy powodowane przez odpady, zapachy z oczyszczalni ścieków, z kanałów ściekowych, z magazynów, które są coraz bardziej uciążliwe dla ludzi i środowiska. Uciążliwe zapachy traktuje się obecnie coraz częściej jako zanieczyszczenie środowiska.

Innowacyjna technologia opatentowana przez Biothys GmbH minimalizuje, a nawet likwiduje zapachy każdego rodzaju wewnątrz i na zewnątrz. Zasada działania oparta jest na długotrwałej neutralizacji chemicznej.

Działanie produktów Biothys Gelactiv® polega na rozbiciu wiązań związków szkodliwych i uciążliwych, poprzez reakcję chemiczną rozpadu następuje ich neutralizacja.

Produkty i technologie

Kontakt

tel +48 91 42 82 868 - 870

form-pat@formpat.com.pl