hale sklepowe

Neutralizator Sol’Air

Sol’Air® jest produktem, który neutralizuje uciążliwe zapachy na powierzchniach tj. podłogi, posadzki. Silne związki zawarte w produkcie neutralizują zapachy powstające przez rozpad związków organicznych pochodzących np. z moczu, fekaliów. Może być zmieszany z wodą przeznaczoną do mycia lub też wykorzystany w urządzeniach myjących posadzki na mokro, urządzeniach zamiatających. Wykorzystywany do mycia znakomicie rozpuszcza tłuszcze znajdujące się na powierzchni, nadając jej świeży cytrynowy zapach, a przy tym się nie pieni.

 

Zastosowanie:

  • do mycia ulic, parkingów
  • do mycia powierzchni w chłodniach
  • do mycia peronów, stref poruszania się pieszych
  • do mycia powierzchni podłogowych w centrach handlowych
  • do mycia powierzchni w obiektach sportowych
  • do mycia powierzchni w szpitalach

Produkty i technologie

Kontakt

tel +48 91 42 82 868 - 870

form-pat@formpat.com.pl