Odzysk rozpuszczalników

Urządzenia Formeco wykorzystują zasadę destylacji separując zanieczyszczenia z oryginalnego rozpuszczalnika umożliwiając jego ponowne użycie, ponieważ właściwości rozpuszczalnika nie ulegają zmianie w procesie destylacji.

Urządzenia z serii DIstatic umożliwiają oczyszczenie zarówno pozostałości płynnych, jak również stałych t.j. żywice, farby, polimery, kleje, itp.

1b.jpg

Urządzenia z serii DYnamic to destylatory samoczyszczące z wirnikiem i łopatkami skrobiącymi, do suszenia pozostałości stałych i ich usuwania jako odpadów „specjalnych”.

2ab.jpg

Zasada działania

Wrzenie zanieczyszczonego rozpuszczalnika następuje w kotle wykonanym ze stali Inox AISI 304. Równomierne ogrzewanie następuje poprzez płaszcz grzewczy, który wypełniony jest olejem diatermicznym, podgrzewanym jedną lub kilkoma grzałkami. Wyprodukowane pary rozpuszczalnika są sprawdzone pod względem szczelności, nie następuje ulatnianie się par oleju lub rozpuszczalnika podczas pracy.

Urządzenia Formeco umożliwiają wybór wielu różnych programów cykli, zależnie od typu produktów i oczekiwanych rezultatów.

Obsługa

Cykl destylacyjny odbywa się automatycznie. Obecność obsługi jest konieczna jedynie do napełniania, ustawienia temperatury, czasu trwania destylacji i opróżniania kotła.

Urządzenia 60-litrowe i większe mogą być wyposażone w automatyczne systemy napełniania zapewniające ciągłość pracy i eliminując potrzebę napełniania ręcznego, a tym samym zwiększając produkcję.

Czyszczenie

Opróżnianie z pozostałości oraz czyszczenie destylarki nie sprawia problemów. W przypadku zanieczyszczeń ciekłych możliwe jest poprzez zwykłe przechylenie destylarki. W przypadku zanieczyszczeń stałych (lakiery, żywice, polimery, pigmenty. Itp.) poprzez zastosowanie termoodpornych worków foliowych „RecBag”.  Produktem końcowym jest stała pozostałość, bez zawartości rozpuszczalnika, która może być po niskich kosztach usunięta.

3.jpg

4a.jpg

Produkty i technologie

Kontakt

tel +48 91 42 82 868 - 870

form-pat@formpat.com.pl