Prasa pneumatyczna mała

Prasa pneumatyczna mała

Prasa FP04MP

Prasa FP04MP  o pojemności ok. 50 kg służy do prasowania szlamu lakierniczego. Produkt odpadowy jest najczęściej skoagulowanym szlamem o zawartości wody ponad 60%. Celem zastosowania urządzenia jest zredukowanie do maksimum procentowej zawartości wody.

Zaletą prasy FP04MP jest to, że do momentu następnego procesu napełniania może znajdować się pod ciśnieniem (nie ma ograniczenia czasowego, nie zużywa się przy tym sprężonego powietrza) dzięki temu woda zostanie wytłoczona do maksimum i pozostaną prawie odwodnione pozostałości, które zostaną usunięte ręcznie przed następnym procesem napełnienia.

Dane techniczne:

  • ciężar całkowity
  • wys. x szer. x długość
  • wys. x szer. x dług. komory ściskającej
  • ciśnienie robocze sprężonego powietrza
  • siła tłoka przy 6 bar
170 kg
2553 x 474 x 600 mm
540 x 440 x 540 mm
5 do 10 bar
1,6 tony

Za pomocą tej samej prasy mogą być również zgniatane 30 l pojemniki po farbach (średnica maks. 30 cm).

 

1.jpg2.jpg

Wszystkie informacje oraz wiedza techniczna dot. urządzenia Prasa pneumatyczna są objęte ochroną prawną Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej – ŚWIADECTWO OCHRONNE, PRAWO OCHRONNE Nr 61610 NA WZÓR UŻYTKOWY PT. „Prasa Pneumatyczna”.

Wykorzystanie chronionego rozwiązania technicznego będącego własnością Form-Pat Sp. z o.o. poprzez wytworzenie urządzenia oraz nieuprawnione korzystanie z niego bez naszej wiedzy i zgody stanowi naruszenie prawa.

Czyny powyższe stanowią naruszenie art.95, ust. 2 Ustawy dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1117 oraz Dz. U. z 20004r. Nr 33 poz. 286).

Świadectwo Ochronne nr 61610

Produkty i technologie

Kontakt

tel +48 91 42 82 868 - 870

form-pat@formpat.com.pl