Produkty i technologie

Kontakt

tel +48 91 42 82 868 - 870

form-pat@formpat.com.pl

Destylarki

Destylarki Urządzenia rozdzielające ciekłą wieloskładnikową mieszaninę w procesie odparowania a następnie skroplenia jej składników. Proces destylacji stosuje się chcąc wyizolować jeden czy więcej związków składowych lub go oczyścić. W procesie wykorzystuje się różną lotność składników mieszaniny. Podstawowym produktem destylacji jest destylat (czyli skroplona ciecz) a to co pozostaje po destylacji nazywane jest wyczerpaną cieczą. Oferowane przez nas urządzenia do destylacji rozpuszczalników i rozcieńczalników umożliwiają odzysk i ponowne zastosowanie rozpuszczalników. Zastosowanie urządzeń do destylacji pozwala, w zależności od stopnia zanieczyszczenia rozpuszczalnika, na odzysk do 95 % czystego rozpuszczalnika.

Dezodoryzacja

W procesie dezodoracji skutecznie usuwa się niepożądany zapach. Miarą skuteczności dezodoryzacji może być między innymi stężenie określonego zanieczyszczenia lub określonych zanieczyszczeń emitowanych gazów oraz oczywiście intensywności zapachu. Wykorzystując proces dezodoracji możliwe jest usuwanie niepożądanych zapachów artykułów codziennego użytku, ciała, powietrza wnętrz lub strumieni gazów, wody czy olejów. Dezodoryzacja jest stosowana m.in. w przemyśle tłuszczowym, podczas wyrobu tłuszczów jadalnych.

Instalacje do biogazowni

Biogazownia to instalacja służąca do celowej produkcji biogazu z biomasy roślinnej, odchodów zwierzęcych, organicznych odpadów, odpadów poubojowych lub biologicznego osadu ze ścieków. Najbardziej interesującym produktem biogazowni jest metan, który do tej pory najczęściej wykorzystywany w agregatach kogeneracyjnych, bowiem sama produkcja energii elektrycznej i jej sprzedaż nie jest wystarczająca do zapewnienia opłacalności inwestycji biogazowej. W naszej ofercie znajdują się zarówno elementy jak i całe konstrukcje Instalacji do biogazowni dlatego zachęcamy do zapoznania się z tematem bigazowni ponieważ zwiększone wykorzystanie odnawialnych źródeł energii związane z wymogami polityki państwa spowodowało możliwość pozyskania środków zewnętrznych na potrzeby instalacyjne. Biogazownia traktowana jest jako odnawialne źródło energii, dlatego proces uzyskania świadectw pochodzenia jest mało skomplikowany i ogranicza się do złożenia wniosku i oczekiwania na decyzję.

Termiczna utylizacja odpadów

Spalarnia odpadów czyli termiczny sposób utylizacji odpadów zakładów przemysłowych zajmujący się procesem spalania odpadów zarówno komunalnych, przemysłowych jak i niebezpiecznych, a także osadów ściekowych. Często w procesie spalania uruchomiony jest system pełniący jednocześnie funkcję elektrowni produkującej energię elektryczną a często również cieplną.

Wyparki

Omawiany sprzęt bardzo często używanym jest w celu przyspieszenia wiele prac laboratoryjnych czy technologicznych stosując go do oczyszczania ścieków z mycia powierzchni, form odlewniczych czy też zbiorników w procesie obróbki metali w przemyśle farmaceutycznym i chemicznym, spożywczym a także branży opakowań. Oferujemy Państwu wyparki próżniowe pozwalające na oczyszczanie wód procesowych pochodzących z szeroko rozumianych dziedzin przemysłu.