Destylarki do rozpuszczalników FORMECO

Potrzebujesz destylarki do rozpuszczalników, która łączy profesjonalizm z wydajnością? Trafiłeś doskonale. Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu w dostarczaniu wysokiej jakości destylarek, gwarantujemy rozwiązania dopasowane do specyficznych wymagań Twojej działalności. Serdecznie zapraszamy do kontaktu – z entuzjazmem zajmiemy się doborem optymalnego modelu, który spełni oczekiwania i potrzeby Twojej firmy.

Destylarki FORMECO antywybuchowe zatwierdzone CERTYFIKATEM ATEX

Destylarki FORMECO umożliwiają ponowny odzysk oraz wykorzystanie odtłuszczonych i oczyszczonych rozpuszczalników. Poprzez zastosowanie prostego procesu destylacji, substancje zanieczyszczające (żywice, polimery, pigmenty farby, oleje, itd.) zostają oddzielone od rozpuszczalnika. Podgrzanie rozpuszczalnika następuje w dwuściennym kotle destylacyjnym, który jest ogrzewany za pomocą oleju diatermicznego znajdującego się w osobnym module grzewczym. Powstałe opary rozpuszczalnika prowadzone są przez chłodzony wodą bądź powietrzem kondensator i następnie skroplone. Skroplony rozpuszczalnik zbierany jest w zbiorniku w celu ponownego wykorzystania.

W zależności od stopnia zanieczyszczenia rozpuszczalnika możliwy jest odzysk do 95% czystego rozpuszczalnika. Przechylny kocioł destylacyjny umożliwiający łatwe wyjęcie pozostałości podestylacyjnych.

Cykle produkcyjne destylarek FORMECO

Cykl produkcyjny, w zależności od modelu urządzenia, może zostać następująco wyposażony:

  • przerywanie: napełnienie rozpuszczalnika i ręczne usuwanie pozostałości ciekłych lub stałych.
  • półciągły: z automatycznym napełnianiem rozpuszczalnika i ręcznym opróżnianiem pozostałości ciekłych lub stałych.
  • ciągły: napełnienie rozpuszczalnikiem i opróżnienie pozostałości ciekłych następuje automatycznie. Cykl ten może trwać nieprzerwanie przez 24 godziny.

Destylacja  może przebiegać w warunkach ciśnienia atmosferycznego lub destylacja próżniowa z generatorem vacuum , w zależności od rodzaju  rozpuszczalnika.

Destylarki „Distatic Standard”

Di 15 AxLCD

objętość użytkowa 15 litrów
Chłodnica – stal nierdzewna AISI 304 Chłodzenie powietrzem

Di 30 AxLCD

objętość użytkowa 30 litrów
Chłodnica – stal nierdzewna AISI 304 Chłodzenie powietrzem

Destylarki – seria „DIstatic”

Di 60 AxLCD

objętość użytkowa 60 litrów
Chłodnica – stal nierdzewna AISI 304 Chłodzenie powietrzem

Di 120 AxLCD

objętość użytkowa 120 litrów
Chłodnica – stal nierdzewna AISI 304 Chłodzenie powietrzem

W destylarkach Di15Ax LCD, Di30AxLCD,  Di 60AxLCD i Di120AxLCD  stosujemy worki  REC-  BAG,  ilość cykli destylacji na jednym worku uzależniona jest od  ilości  zanieczyszczeń w  rozpuszczalniku.

Worki foliowe REG-BAG

Stosowanie odpornych na temperaturę worków foliowych REC-BAG pozwala na uniknięcie zanieczyszczenia ścian kotła, co gwarantuje stałe i równomierne przechodzenie ciepła ze ściany kotła do destylowanego rozpuszczalnika. Dodatkowo dzięki zastosowaniu worków możemy szybko usunąć z kotła pozostałości podestylacyjne.

Pasta antyadhezyjna do wysmarowania ścian kotła w celu zmniejszenia zabrudzenia ścian kotła
Opakowanie 10 kg

Pokrywa kotła  z dwoma wziernikami i wycieraczką umożliwiającą  kontrolę wnętrza kotła podczas procesu destylacji.

Destylarki – seria ” Distatic Professional”

D 60 AxLCD

objętość użytkowa 60 litrów
Chłodnica – stal nierdzewna AISI 304 Chłodzenie powietrzem

D 120 AxLCD

objętość użytkowa 120 litrów
Chłodnica – stal nierdzewna AISI 304 Chłodzenie powietrzem

D 160 AxLCD

objętość użytkowa 160 litrów
Chłodnica – stal nierdzewna AISI 304 Chłodzenie powietrzem

Seria Professional : D60Ax, D120 Ax, D160Ax

Destylarki seria Professional, automatyczne napełnianiem i automatyczne opróżnianie pozostałości. Można wykonać np.1, 2, 3,4 lub więcej cykli destylacji, jest możliwość zaprogramowania automatycznego napełniania nawet do 10 cykli, opróżnianiem obsługa urządzenia ogranicza się do ustawienia ilości cykli procesu napełnienia, nastawu parametrów i opróżnienia beczki z pozostałościami po określonych cyklach destylacji.

Na beczce umieszczony jest czujnik kontroli poziomu przepełnienia beczki, w przypadku przepełnienia beczki urządzenie przerywa napełnianie kotła destylarki i destylarka się wyłączy. Pod kotłem destylarki ( pod zaworem dennym) znajduje się sensor kontrolny na obecność beczki , w przypadku braku beczki sensor zapobiega otwarciu zaworu i usunięciu pozostałości. Brak beczki uniemożliwia otwarcie zaworu dennego. Ilość odzyskanego destylatu uzależniona jest od ilości i rodzaju zanieczyszczeń w rozpuszczalniku, jak również od rodzaju rozpuszczalnika.

Schemat poglądowy destylarki Professional FORMECO z pneumatyczny generatorem próżniowy wraz z pompą pneumatyczną do przesyłu destylatu do zbiornika Klienta.

Destylacja w warunkach ciśnienia atmosferycznego 

DV2Q 120AxCU

objętość użytkowa 120 litrów

DV2Q400 WxC

objętość użytkowa 400 litrów

DV2Q 600 WxC – PCHSE957-U3

objętość użytkowa 600 litrów

DV2Q 1200 WxC – PCHSE957-U3

objętość użytkowa 1200 litrów

DV2Q 2200 WxC PCU3 AFN2

objętość użytkowa 2200 litrów

Destylarki – seria „INDUSTRIAL” CERTYFIKAT “ATEX”

Destylarki FORMECO ATEX wyposażona w instalację elektryczną wykonaną zgodnie z Dyrektywą ATEX do odzysku łatwopalnych rozpuszczalników
Destylarki FORMECO których pierwszą literą na tabliczce znamionowej jest “D” wyposażone są w zabezpieczone przeciwwybuchowo urządzenia elektryczne zgodnie z ATEX 2014/34/EU, EN 60079-1: 2014.
Certyfikaty i dopuszczenia

Dyrektywy europejskie dotyczące bezpieczeństwa:

2006/42/EC – 2014/30/EC – 2014/34/EU

Zgodne z następującymi normami :

EN ISO 12100 – 1:2010 – EN ISO 13857:2008 – EN 60204-1:2018 – EN ISO 80079-36:2016 EN ISO 80079-37:2016- EN IEC 60079-0:2018- EN 60079- 1:2014 – EN 60079-14:2014 – EN 1127-1:2019

Wyposażone w instalację elektryczną wykonaną zgodnie z poniższą Dyrektywą ATEX 2014/34/EU

Oznakowanie urządzenia destylacyjnego II 2G IIB T2 lub T3

Zabezpieczenie elektryczne

„Instrukcja obsługi i Instalacji Urządzeń „FORMECO”

Certyfikaty

Wyposażenie w instalację elektryczną zgodne z ATEX 2014/34/EU, EN 60079-1:2014
Ogólne wyposażenie zgodne z ATEX EN ISO 80079-36:2016 – EN ISO 80079-37 :2016
Aparatura zaaprobowana przez ATEX.
FORMECO posiada certyfikat ISO 9001.

Destylarki FORMECO wykonane są w kategorii ATEX 2G jest to najwyższy stopień zabezpieczenia przed wybuchem, kategoria ATEX 2G zapewnia wymagany wysoki poziom zabezpieczenia w czasie pracy normalnej urządzenia oraz w przypadku występujących zakłóceń lub uszkodzeń urządzenia, jakie należy brać pod uwagę z punktu widzenia zintegrowanego bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, zarówno dla strefy 1 jak i 2 zagrożenia wybuchem. Kategoria ATEX 2G jest najwyższym stopniem niezawodności i bezpieczeństwa.

Destylarki seria „Industrial”

DESTYLARKI SERIA INDUSTRIAL – modele Industrial zostały wyposażone automatyczne napełnianie i opróżnianie rozpuszczalnika oraz w mieszadła rotacyjne, które utrzymują rozpuszczalnik w ciągłym ruchu, co powoduje maksymalny dotyk rozpuszczalnika do ścianek kotła i gwarantuje dobrą wymianę ciepła. Zostaje przez to osiągnięte optymalne odparowanie rozpuszczalnika oraz stężenie pozostałości. Zapobiega to również przywieraniu stałych zanieczyszczeń do ścianek kotła, co mogłoby obniżyć wymianę ciepła.

Kocioł, wykonany ze stali nierdzewnej INOX AISI 304 gwarantuje szczególną odporność oraz długą wytrzymałość roboczą. Nadwymiarowość pojemności geometrycznej pozwala na maksymalne napełnienie i jej maksymalne obciążenie energii odparowania i gwarantuje perfekcyjny rozdział rozpuszczalnika od materiałów zanieczyszczających.

Sterowanie mikroprocesorem umożliwia prawidłowe zastosowanie urządzenia podczas oczyszczania różnego rodzaju rozpuszczalników.

Panel Mikroprocesora  986 oraz Termostat cyfrowy

Zabezpieczenie przeciwwybuchowe skrzynki elektrycznej dla mikroprocesora

Programowanie mikroprocesora zostaje wprowadzone za pomocą
3 przycisków na elektrycznej skrzynce sterowniczej, ustawienia mogą być odczytane na displayu.

  • N° programów: mikroprocesor HSE 986 ma możliwość zapamiętywania 10 programów. Pozwala to zaprogramować czas
    i temperaturę podczas różnych cykli destylacji rozpuszczalników
  • Wybór i kontrola: ładowanie kotła cykliczne lub ciągłe.

Komunikaty na panelu mikroprocesora mogą być wyświetlane
w większości języków europejskich.

Termostat cyfrowy kontroluje efektywne parametry procesu (umieszczony na panelu PC).

Inne cechy charakterystyczne destylarek przemysłowych FORMECO

Regulowane metalowe ostrza.

Uszczelki wału silnika smarowane olejem i sprężonym powietrzem.

Nie jest to proste mieszadło, które utrzymuje resztki w ruchu. Zgarniacz ten pozwala, zgodnie ze specyficznymi potrzebami klienta, w przypadku produktów stałych, uzyskać suchą pozostałość w proszku, dzięki całkowitemu oddzieleniu rozpuszczalników od zanieczyszczeń, odzyskując blisko 100% oryginalnego rozpuszczalnika z możliwością usunięcia pozostałości, która jest prawie bezrozpuszczalnikowa.

Automatyczne napełnianie zanieczyszczonym rozpuszczalnikiem destylacja przy ciśnieniu atmosferycznym

Automatyczne napełnianie kotła zanieczyszczonym rozpuszczalnikiem następuje za pomocą pompy poprzez pneumatyczny zawór napełniający.

Automatyczne napełnianie zanieczyszczonym rozpuszczalnikiem destylacja próżniowa (Vacuum ) automatyczne napełnianie za pomocą kontroli poziomu napełnienia

Automatyczne napełnianie kotła zanieczyszczonym rozpuszczalnikiem odbywa się sterowaniem procesu za pomocą karty elektronicznej
Kontrola poziomu wewnątrz kotła do zatrzymania załadunku rozpuszczalników.
Kontrola poziomu bezpieczeństwa ustawiona przez timer, dla zatrzymania załadunku rozpuszczalników w przypadku awarii.
Możliwość ustawienia 1, 2 lub 3 lub więcej kolejnych cykli destylacji, jest możliwe zaprogramowania do 10 cykli.

Automatyczne usuwanie koncentratu – pozostałości

Automatyczne usuwanie koncentratu – pozostałości 3 calowy zawór denny do automatycznego usuwania półpłynnym pozostałości destylacyjnych.

Sensor na obecność beczki pod kotłem (pod zaworem dennym) przeznaczonej na pozostałości destylacyjne. Brak beczki uniemożliwia otwarcie zaworu dennego.

Sensor poprzez sprężynę pozwala sprawdzić przed usunięciem pozostałości, czy beczka znajduje się pod kotłem. Sensor zapobiega otwarciu zaworu i usunięci pozostałości w przypadku, gdy pod kotłem nie znajduje się beczka. Brak beczki uniemożliwia otwarcie zaworu dennego.

Kontrola poziomu przepełnienia beczki (zalecane przy montażu zaworów dennych opróżniających) – kontrola poziomu przepełnienia pozostałości destylacyjnych umieszczona na beczce. W przypadku przepełnienia beczki kontrola poziomu przerywa napełnianie beczki (beczka nie wchodzi w zakres dostawy).

Zamiast beczki 200l możemy zastosować mauser 1000l pod zaworem dennym. Mauser nie wchodzi w zakres dostawy.

Poglądowe schematy destylarki SERIA INDUSTRIA

Przykładowe realizacje

Galeria

Tagi : destylacja rozpuszczalników destylarka do rozpuszczalników destylarka do rozpuszczalników cena destylarka rozpuszczalników destylator do rozpuszczalników destylator przemysłowy maszyna do destylacji destylarka do rozpuszczalnika destylarka laboratoryjna destylarka przemysłowa destylarki do rozpuszczalników destylarki laboratoryjne destylarki przemysłowe destylator destylator laboratoryjny destylator przemysłowy do alkoholu destylator rozpuszczalników maszynka do destylacji

Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, naszym partnerom w zakresie mediów społecznościowych, reklam i analiz. Zobacz więcej
Ustawienia ciasteczek
Zgoda
Privacy & Cookie policy
Polityka Prywatności
Nazwa ciasteczka Aktywne

Kim jesteśmy

Sugerowany tekst: Adres naszej strony internetowej to: https://formpat.webdesign.net.pl.

Komentarze

Sugerowany tekst: Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu. Anonimizowany ciąg znaków utworzony z twojego adresu e-mail (zwany też hashem) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jest używany. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna pod adresem: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Media

Sugerowany tekst: Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Ciasteczka

Sugerowany tekst: Jeśli skomentujesz coś w witrynie, będzie można wybrać opcję zapisu nazwy, adresu e-mail i witryny internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Ciasteczka wygasają po roku. Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. Nie zawiera ono żadnych danych osobistych i zostanie usunięte, kiedy przeglądarka zostanie zamknięta. Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte. Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Sugerowany tekst: Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Z kim dzielimy się danymi

Sugerowany tekst: Jeśli zażądasz zresetowania hasła, twój adres IP zostanie dołączony do wysyłanej wiadomości.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Sugerowany tekst: Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji. Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Sugerowany tekst: Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie wysłamy twoje dane

Sugerowany tekst: Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.
Zapisz ustawienia
Ustawienia ciasteczek