Instalacja mieszająca

Instalacja mieszająca służy do oczyszczania wody pochodzącej z rozmaitych procesów przemysłowych, poprzez zastosowanie odpowiednich środków do koagulacji i flokulacji. Przy wykonaniu urządzenia został położony nacisk na łatwą obsługę i konserwację.

Urządzenia produkowane są ze zbiornikiem o pojemności od 250 l do 1000 l wyposażonym w mieszadło, które napędzane jest silnikiem elektrycznym w wykonaniu standardowym.

Zbiornik mieszalnikowy ustawiony jest na 4 wspornikach. Pomiędzy wspornikami zainstalowano kosz wraz z filtrem workowym przepuszczającym wodę a zatrzymującym skoagulowaną farbę w postaci szlamu. Za pomocą pompy zewnętrznej do zbiornika mieszalnikowego można wprowadzić zanieczyszczoną wodę.

Następnie uruchamia się mieszadło, a do zanieczyszczonej wody dodaje się odpowiednie ilości środka koagulującego i flokującego. Gdy proces flokulacji stanie się wyraźnie widoczny, mieszadło może zostać zatrzymane. Po widocznym zakończeniu cyklu rozdziału wody i substancji zanieczyszczających, można otworzyć zawór kulowy i odprowadzić wodę w celu ponownego jej wykorzystania.

Produkty i technologie

Kontakt

tel +48 91 42 82 868 - 870

form-pat@formpat.com.pl