Impressum

Form-Pat Sp. z o.o.
ul. Lednicka 6B
71-006 Szczecin
Tel. 91/ 42 82 868-870
Fax. 91/ 42 82 463
Email: form-pat@formpat.com.pl

Osoby upoważnione: Manfred Meyer i Teresa Chaustow
Krajowy Rejestr Sądowy, numer KRS 0000053023
Numer identyfikacyjny VAT: 955-19-11-759

Odpowiedzialność za treść ponosi: Manfred Meyer i Teresa Chaustow
Pomysł, Realizacja, Wygląd strony KTA.pl Hrankowska i Kanas Sp. J.     www.kta.pl

1. Informacje na stronie

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnianych informacji. Roszczenia wobec Właściciela odnoszące się do szkód materialnych lub niematerialnych, spowodowanych wykorzystaniem lub niewykorzystaniem przedstawionych informacji, wykorzystaniem informacji błędnych i niepełnych są stanowczo wykluczone, o ile Właściciel nie działał w sposób zamierzony lub rażąco niedbały.

2. Odnośniki i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników do zewnętrznych stron internetowych ("linki"), które leżą poza zakresem odpowiedzialności Właściciela, odpowiedzialność Właściciela zachodziłaby tylko wtedy, gdyby Właściciel był świadomy treści stron do których prowadzą linki i byłoby technicznie możliwe i uzasadnione zapobiegnięcie wykorzystania nielegalnych treści.

Właściciel stanowczo oświadcza, że w chwili umieszczenia linków do odsyłania na odpowiednie strony internetowe, były one wolne od nielegalnych treści. Wydawca nie ma jakiegokolwiek wpływu na aktualny i przyszły układ oraz na zawartość stron do których odsyłają linki. Dlatego Właściciel dystansuje się stanowczo od wszystkich treści zlinkowanych/połączonych stron, które po czasie zamieszczenia linku zostały zmienione.

Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania takiego rodzaju przedstawionych informacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie operator strony, o których mowa, a nie tych które odsyłają przez link do odpowiedniej publikacji.

3. Prawo autorskie i prawa znaków towarowych

Włąściciel dołożył wszelkich starań by przestrzegać we wszystkich częściach dokumentacji praw autorskich grafiki i tekstów, wykorzystywać własną grafikę i teksty lub odwoływać się do nielicencjonowanych grafik, materiałów dźwiękowych i tekstów.

Wszystkie wymienione w ramach dokumentu i ewentualnie poprzez osoby trzecie chronione marki i znaki towarowe podlegają nieograniczonym przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawom własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli. Samo wymienienie nie oznacza, że znaki towarowe nie są chronione przez prawa osób trzecich!

Prawa autorskie do opublikowanych materiałów stworzonych przez samego Właściciela pozostają wyłącznie jego własnością. Jakiekolwiek powielanie lub wykorzystanie grafiki i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest dozwolone tylko z wyraźnym upoważnieniem.

4. Ważność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności cywilnej

Jeżeli części lub poszczególne sformułowania niniejszego wyłączenia odpowiedzialności nie są, nie były zgodne lub są częściowo niezgodnie z obowiązującym stanem prawnym, to nie narusza to treści i ważności pozostałych części wyłączenia odpowiedzialności.

Produkty i technologie

Kontakt

tel +48 91 42 82 868 - 870

form-pat@formpat.com.pl