kominy i emitory

Air Force® 3 z matami Gelactiv® gwarantuje neutralizację zapachów w emitorach i kominach, gdzie jest duża ilość powietrza odlotowego (przepływ powietrza), często bardzo zanieczyszczonego pyłami, drobnymi elementami z produkcji itp.) lub, gdy temperatura powietrza przekracza 60oC. W obu przypadkach Gelactiv® działa bardzo skutecznie.

Neutralizator Air Force®3 jest używany w miejscach, w których może wystąpić duże zapylenie. Maty Gelactiv® są montowane w systemie Support Multiplaques (TABLO).
Air Force® 3 łączy się z emitorem za pomocą węża. W Air Force® 3 znajduje się kilka Support Multiplaques (TABLO) z matami Gelactiv®. Poprzez wentylator molekuły są wtłaczane do wnętrza emitora, gdzie neutralizują nieprzyjemne zapachy.

Air Force®3 jest montowany np. w zakładach celulozy (zakłady papiernicze), w zakładach wulkanizacyjnych, produkujących masę bitumiczną, przy produkcji materiałów ogniotrwałych itp.

Produkty i technologie

Kontakt

tel +48 91 42 82 868 - 870

form-pat@formpat.com.pl