oczyszczalnie ścieków

Zastosowana innowacyjna technologia  BiothysTM Gelactiv® zminimalizowała uciążliwe zapachy do tego stopnia, że nie są one wyczuwalne dla okolicznych mieszkańców - najbliższe posesje znajdują się  w odległości 70 m od obiektów oczyszczalni i biogazowni.

Główne zalety technologii BiothysTM Gelactiv® to skuteczna neutralizacja zapachów w urządzeniach do produkcji biogazu, zwiększanie działania biofiltrów, szczególne rozwiązania w celu ochrony pracowników przed uciążliwymi zapachami w miejscu pracy, ochrona rozdzielni elektrycznych przed korozją wywołaną przez siarczki.

Produkty i technologie

Kontakt

tel +48 91 42 82 868 - 870

form-pat@formpat.com.pl