sieci wodno – kanalizacyjne

Siarkowodór obecny w środowisku kanału jest najintensywniejszym nośnikiem zapachu. Siarka dostaje się do naszego systemu kanałów ściekowych na różne sposoby. Oprócz organicznych związków siarki z domowych ścieków, ważną rolę odgrywają siarczany, siarczyny oraz siarczki ze źródeł przemysłowych, gospodarczych i prywatnych.

Na obszarach beztlenowych, takich jak przewody ciśnieniowe, stojące ścieki wszystkie związki siarki rozpadają się do siarkowodoru za sprawą „mikroorganizmów redukujących siarczany”. W rezultacie powstaje równowaga pomiędzy siarkowodorem uwolnionym w ściekach i siarkowodorem w otaczającym środowisku kanału. Spadające wartości pH i wzrastające temperatury sprzyjają przechodzeniu siarkowodoru uwolnionego w ściekach do środowiska kanału i w końcu do powietrza w otoczeniu.

Siarka osadza się na betonowych ścianach sieci kanalizacyjnej. W ten sposób powstaje środowisko dla mikrobiologicznej działalności bakterii. W ostatnim etapie działania tiobakterii (Thiobacillus thioxidans) siarka zostaje utleniona do kwasu siarkowego, który uszkadza beton. Powoduje również korozję niszczącą inne tworzywa znajdujące się w sieci kanalizacyjnej, z roku na rok powodując szereg uszkodzeń.

Dzięki prostej instalacji wkładu żelowego Gelactiv® SHK lub Gelactiv® NHK w nurcie powietrza wylotowego w szybie kanału osiąga się skuteczną neutralizację uciążliwych zapachów kanalizacji. Przez 24 godziny bez przerwy do nurtu powietrza w kanale uwalniana jest mieszanina czynników aktywnych. Działanie wkładu żelowego nie jest zakłócone nawet w przypadku oddziaływania wilgoci np. na skutek wody deszczowej.

Maty żelowe Gelactiv® montuje się w głównych przepompowniach znajdujących się na terenach zabudowy mieszkaniowej oraz w studzienkach ściekowych. Po przeszkoleniu pracowników będą oni mogli sami bez problemu przeprowadzić wymianę mat.

Produkty i technologie

Kontakt

tel +48 91 42 82 868 - 870

form-pat@formpat.com.pl