hale magazynowe, przemysłowe, fabryczne

Neutralizator Air Force® 2 jest stosowany w wielkich halach przemysłowych, halach fabrycznych i magazynowych, halach z maszynami sortującymi, pomieszczeniach do składowania kompostu. Molekuły rozprowadzane są w przestrzeni za pomocą wentylatora, który wykorzystuje się zwłaszcza w obiektach o braku lub słabej cyrkulacji powietrza. Dzięki pracy wentylatora molekuły z mat Gelactiv® są rozprowadzane po całej hali, gdzie neutralizują uciążliwy zapach.

Urządzenie Air Force® 2 jest montowane tak, aby zapewnić maksymalne rozprowadzenie molekuł w całej hali. W przypadku pracy ludzi należy tak zamontować i ustawić urządzenie, aby nie było ono uciążliwe dla pracowników (zbyt duża ilość molekuł w powietrzu). Ponadto przy produkcji o dużym zapyleniu trzeba zastosować filtry chroniące maty.

Produkty i technologie

Kontakt

tel +48 91 42 82 868 - 870

form-pat@formpat.com.pl