pojazdy asenizacyjne

Smellmeister® Truck jest to urządzenie elektryczne montowane na wozach asenizacyjnych (tzw. śmieciarkach). W środku urządzenia można umieścić do 5 mat Gelactiv® w zależności od potrzeby.

Urządzenie zapewnia skuteczną neutralizację zapachów w pojazdach oraz ich otoczeniu oraz wpływa na podniesienie komfortu pracy osób obsługujących pojazd.

Produkty i technologie

Kontakt

tel +48 91 42 82 868 - 870

form-pat@formpat.com.pl