otwarte przestrzenie

Air Force® 1 razem z matami Gelactiv® służy do neutralizacji uciążliwych zapachów na otwartych przestrzeniach. Neutralizuje zapachy na składowiskach śmieci, oczyszczalniach ścieków,  kompostowniach, w przemyśle petrochemicznym itp.

Neutralizatory Air Force® 1 są montowane wokół źródeł emisji nieprzyjemnych zapachów lub bezpośrednio nad źródłem w zależności od uzyskania maksymalnego efektu neutralizacji zapachów.

Neutralizator Air Force® 1 składa się z dwóch równoległych, polietylenowych płyt o wymiarach 40 cm x 50 cm, pomiędzy które w siatce typu Gitter jest wkładana odpowiednia mata Gelactiv®. Kilka kompletów Air Force® 1 jest umieszczanych wokół obszaru obciążonego uciążliwymi zapachami. Komplety można zawiesić na płocie, balustradzie, postawić na wspornikach lub w inny bardziej dogodny dla Klienta sposób.

Pracę neutralizatora Air Force® 1 wspomaga wiatr, dzięki któremu molekuły emitowane przez maty mieszają się z powietrzem zanieczyszczonym uciążliwymi zapachami. Związki przyczyniające się do powstawania nieprzyjemnych zapachów zostają zneutralizowane.

System nie emituje hałasu, jest nieszkodliwy dla środowiska, likwiduje niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się zarazków i innych mikroorganizmów.

Produkty i technologie

Kontakt

tel +48 91 42 82 868 - 870

form-pat@formpat.com.pl