inne obiekty

Neutralizator Granul Air® zawiera aktywne molekuły Biothys Gelactiv®, Granulat rozsypuje się na obciążoną nieprzyjemnym zapachem powierzchnię, a po likwidacji emisji zapachu, pozostały granulat należy zamieść.

 

 

 

Zastosowanie:

 • kontenery na odpady
 • prywatne pryzmy kompostu
 • utylizacja „dzikich pisuarów”

postheadericon Neutralizator Exair A-HR-20

 

Exair®A-HR-20 został stworzony do neutralizowania silnych związków zapachowych pochodzących z rozkładu substancji organicznych, jakimi są np. mocz, fekalia, odpady organiczne, jak również tłuszczów roślinnych i zwierzęcych oraz uciążliwych zapachów powstających w pomieszczeniach, w których przebywają zwierzęta lub ludzie. Exair®A-HR-20 poprzez kontakt z powietrzem stopniowo uwalnia substancje aktywne, przez co zapewnia całkowitą i długotrwałą neutralizację uciążliwych zapachów. Exair®A-HR-20 emituje świeży cytrynowy zapach.

 

Zastosowanie:

 • hotelarstwo
 • gastronomia
 • w pojemnikach na śmieci,
 • kontenery na odpady,
 • w toaletach publicznych,
 • w niedozwolonych miejscach
 • oddawania moczu,
 • w garderobach,
 • w obszarach magazynowania
 • odpadów oraz składowiskach

postheadericon Neutralizator Gelactiv Broye

GELACTIV® Broye służy do neutralizacji zapachów na powierzchniach ich powstawania.

GELACTIV® Broye składa się z substancji GELACTIV® pociętej na drobne kawałki i zmieszanej z trocinami drzewnymi. Zapobiega to sklejaniu się kawałków maty GELACTIV®. Materiał jest zamknięty w puszce i zaczyna działać po rozsypaniu go na powierzchni, która emituje uciążliwe zapachy. Aby uniknąć mieszania się masy GELACTIV® z obciążonym zapachowo materiałem np. biofiltrem - substancję aktywną wysypujemy na siatki oddzielające GELACTIV® Broye od substancji obciążonych zapachowo (emitujących uciążliwe zapachy).

GELACTIV® Broye jest stosowany wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba punktowej neutralizacji zapachu, a także przy niejednorodnych powierzchniach tzn., gdy areał nie jest trwały lub jest niejednorodnie obciążony zapachowo.

Najczęściej stosuje się GELACTIV® Broye jako wkłady do Biofiltrów, przez co zwiększa się ich wydajność, jak również czas efektywnego działania.

Produkty i technologie

Kontakt

tel +48 91 42 82 868 - 870

form-pat@formpat.com.pl